Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Sme špecialisti na elektroinštalácie domov, bytov a priemyselných objektov.

Slaboprúdové rozvody

Natiahneme štruktúrovanú kabeláž, sieťové káble a telefónne linky.

Podlahové kúrenie

Nainštalujeme Vám moderné podlahové elektrické kúrenie.

Silnoprúd

Venujeme sa inštaláciám trafostaníc, rozvodových skríň a verejného osvetlenia.

Revízie

Realizujeme dôkladné revízie elektroinštalácií, kabeláže a rozvodov.

Bleskozvody

Montujeme aktívne a pasívne bleskozvody na rodinné domy aj firemné objekty.