Fotovoltika

ŠPECIALISTI NA FOTOVOLTIKU

 

 • Ekologická
 • Nevyčerpateľná
 • Alternatívna
 • Obnoviteľná
 • Udržateľná
 • Zelená
 • Efektívna
 • Naša lepšia budúcnosť

 

 

Dôvody prečo zvoliť  fotovoltiku

 • slnečná energia je ľahko dostupným obnoviteľným zdrojom energie a je zadarmo
 • výrobou vlastnej elektriny výrazne usporíte
 • alternatívny zdroj elektrickej energie na prevádzku spotrebičov, ohrev vody, aj pokrytie časti energie na vykurovanie
 • prispieva k ochrane životného prostredia – žiadne emisie CO2 počas prevádzky, panely sú recyklovateľné
 • vyrobená elektrická energia sa buď spotrebováva vo Vašich spotrebičoch alebo, ak je jej prebytok, uloží sa v akumulátore, z ktorého je možné využiť a spotrebovať energiu vo večerných hodinách alebo pri výpadkoch elektrickej energie


Národný projekt „Zelená domácnostiam II“

 • V prípade záujmu o dotáciu nás neváhajte kontaktovať. Prekonzultujeme Vašu situáciu z technického aj finančného hľadiska a odporučíme ideálne riešenie a výšku dotácie. Pomôžeme Vám zabezpečiť celý proces od podania žiadosti o dotáciu až po záverečnú realizáciu.
 • Pri podpore fotovoltických panelov sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory a to dotácia vo výške až 1 500 EUR.
 • Dotácie na fotovoltické elektrárne sú postavené na princípe: 500 € / 1 kW zaobstaraného výkonu elektrárne. Horná hranica dotácie dosahuje 1500 € alebo 50% fakturovanej sumy fotovoltickej elektrárne (aj vrátane montáže).
 • Celý proces môže realizovať len firma s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR. Naša firma samozrejme takýmto osvedčením disponuje.

Zdroj a bližšie informácie: TU            

 

 Naša spoločnosť elecon solving s.r.o.  je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov  v zmysle
Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
 
Ponúkame komplet služby na kľúč v rámci montáže fotovoltických systémov
od žiadosti o dotáciu až po realizáciu riešenia. 

 

 
 
 
 
 

A ako funguje fotovoltika?

Základným článkom je fotovoltický (solárny) panel, ktorý dokáže transformovať slnečné žiarenie na energiu. V ďalšom kroku prechádza vyrobený jednosmerný prúd do solárneho inventora (meniča), ktorého úlohou je meniť získanú jednosmernú energiu na striedavú.
Keďže technológia generuje elektrinu len počas dňa, je vhodné domáci fotovoltický systém rozšíriť o akumulátory (záložné batérie).

Akumulátory slúžia na uskladnenie nespotrebovanej energie na ďalšie použitie. Vďaka ním je domácnosť energeticky sebestačnejšia a lepšie pripravená na neočakávané výpadky elektriny.

Ráno

Pri využívaní solárnych systémov je systém nastavený tak, že prioritne sa využíva získaná solárna energia. V ranných hodinách prípadne pri väčšej oblačnosti, panely nevyrobia toľko energie, koľko môže Vaša domácnosť potrebovať. V prípade, že by nastal jej nedostatok, automaticky začnete využívať energiu z distribučnej siete.

Cez deň

         Počas dňa panely vyrobia viac energie, než Vaša domácnosť spotrebuje. Prebytok energie je možné uložiť do záložnej batérie, aby sa mohla využiť neskôr    v prípade potreby alebo sa použije na ohrev vody. Pri variante bez záložnej batérie sa energia prevedie do distribučnej siete.

V noci

     Večer a cez noc panely odpočívajú. Vaše spotrebiče vtedy využívajú energiu zo záložných batérií, v ktorých sa uložila prebytková energia získaná počas dňa.    V momente kedy sa batéria vybije, bude domácnosť čerpať energiu automaticky z distribučnej siete.

 

 

Fotovoltiku navrhneme presne podľa Vašich potrieb

V rámci osobnej konzultácie pristupujeme k našim zákazníkom vždy individuálne

a snažíme sa nájsť najvhodnejšie riešenie priamo na mieru.

Cena závisí od viacerých faktorov

 • Vaša aktuálna spotreba a využitie elektrickej energie
 • Priame hodiny denného slnečného žiarenia
 • Veľkosť a uhol umiestnenia panelov
 • Aktuálne sadzby za elektrinu z distribučnej siete

 

Ponúkame komplet služby na kľúč od návrhu riešenia až po realizáciu:

 • Návrh riešenia - solárne systémy vhodné pre použitie na rodinné domy alebo chaty
 • Solárny ohrev vody fotovoltikou
 • Kompletná montáž technológie, zapojenie a spustenie systému
 • Zaškolenie o funkčnosti solárnych zostáv
 • Poskytujeme záručný a pozáručný servis solárnych systémov